En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen –

Gud, vi ber till dig i en ny och ovan situation
Hjälp oss att hitta nya sätt att ha omsorg om varandra
Hjälp oss att hjälpa och värna varandra,
i en tid när vi behöver hitta nya mönster i vardagen.
Hjälp oss värna människor långt borta och nära som är i behov av hjälp och stöd.
Vi ber om din frid när vi är rädda och oroliga
Vi ber för din värld och din kyrka i hela världen
Kom med hopp och ljus till oss, och hjälp oss dela hopp och ljus med varandra.
I Jesu namn Amen

Besök gärna vår facebooksida