Scoutgudstjänst Söndag 13: e mars kl 17:00

Observera

Denna text publicerades första gången den 2016-02-25. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Scoutgudstjänst
Söndag 13:e mars kl 17:00 i Ucklums Missionskyrka
”Marie bebådelsedag”
Scouterna medverkar på olika sätt, bl.a. har Upptäckarna målat ”ikoner” som altartavlor.
Märkesutdelning, invigning. Fika.
Alla väldigt välkomna!

(Gudstjänsten börjar kl 17:00
Scouterna samlas 16:30)