Gudstjänst och församlingsmöte om pastorsrekryteringen

Observera

Denna text publicerades första gången den 2016-09-21. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

På söndag den 25:e september är det Gudstjänst i Ucklums Missionskyrka kl.17.00.
Det blir en lite annorlunda gudstjänst med en enkel ordning och där det blir gott om tid att få vara i tystnad och att få tända ljus.

I gudstjänsten får vi också välkomna en ny medlem!

Efter gudstjänst och kyrkkaffe, blir det församlingsmöte. Det handlar om nyrekryteringen av pastor. Alla som vill är välkomna att vara med på detta möte.

ljusbanner-600px