”Den som hittar sin plats tar ingen annans”

Observera

Denna text publicerades första gången den 2017-08-02. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Onsdag 13 sept kl 19:00
Tomas Sjödin, författare, pastor och föredragshållare talar med utgångspunkt från sin senaste bok.

2017-09-13 Tomas Sjödin