Sommarmöte söndag 27 augusti kl 10:30

Gemensamt med Kopperskyrkan

Predikan: Karin Jonsson

Piano: Linnéa Elmblad

Kyrkkaffe

Välkomna!