Församlingsmöte söndag 2023-11-26 kl 17:00

På församlingsmötet samtalar vi om vad som är på gång i de olika grupperna i församlingen. Mötet avslutas i tid före gudstjänsten, som börjar kl 18:00.

Välkomna!