Andakt och församlingens årsmöte söndag 2024-01-28 kl 10:30

Andakten hålls av församlingsledare Karin Jonsson

Välkomna!