Kvällsgudstjänst med nattvard söndag 2024-03-03 kl 18:00

Församlingsledare Karin Jonsson predikar

Linnéa Elmblad spelar piano

Kyrkkaffe

Välkomna!