Historia

2014-2015: Idrottsskola

Under läsåret 2014-2015 var Scouting med equmenia i Ucklum med som en aktivitet i Idrottsskolan i Stenungsund. Eleverna fick möjlighet att prova på scoutverksamhet under två st tvåtimmarspass med olika stationer och upplevelser. Vi bjöd på en glimt av hur det är att vara scout med allt vad det innebär av gemenskap, samarbete och variation av innehåll på träffarna. Alla fick vara med om samma program oavsett årstid.

2013: SMU i Ucklum bytte namn till equmenia i Ucklum

Samorganisationen equmenia, bildad av SMU i Ucklums riksorganisation, MKU och SBUF var några år gammal då SMU i Ucklum på årsmötet 2013 bytte namn till equmenia i Ucklum.

1963: Ucklums Kristeliga Ungdomsförening går med i Svenska Missionförbundets Ungdom och Ucklums SMU bildas

1913: Ucklums Kristeliga Ungdomsförening bildas