Spårarscout

Program för Spårarscout VT22

Träffas vanligtvis onsdagar 18:00-19:30 i Missionskyrkan

Ledare:

Caroline Idengren, Christian Ottosson, Elina Salonen, Lisa Sköldén, Max Svedlund, Samuel Sköldén