Spårarscout

Program för Spårar- och Upptäckarscout VT23

Träffas vanligtvis onsdagar 18:00-19:30 i Missionskyrkan

Ledare: Samuel Sköldén, Max Svedlund, Lisa Sköldén, Karin Jonsson,
Niklas Mollqvist och Christian Ottosson