Upptäckarscout

Program för Upptäckarscout VT22

Träffas onsdagar 18:00-19:30 i Missionskyrkan

Ledare: Caroline Idengren, Christian Ottosson, Elina Salonen, Lisa Sköldén, Max Svedlund, Samuel Sköldén