Glad Promenad

Vi träffas och promenerar några km på mestadels mindre krävande vägar och stigar. Det är tisdagar, jämna veckor, kl. 9:30 som gäller.
Medtag eget fika.

Om du vill gå med hör av dig till Ingegerd Edvardsson 073 925 66 52 eller Anti Ternevall 070 886 1988.