Om medlemskap

Om medlemskap i Ucklums Missionskyrka

Ucklums Missionskyrka vill vara hela livets kyrka där vi får möjlighet att dela livets glädje och sorg. En kyrka där du och jag får söka Gud i en önskan om att få vara den Gud skapade oss till. Ucklums Missionskyrkas grundhållning är att var och en är en viktig del och en tillgång i gemenskapen. Alla bidrar på olika sätt.

Oavsett om du är medlem eller inte är du varmt välkommen till vår kyrka!

Så, varför ta steget att bli medlem? Vad gör det för skillnad? Läs mer nedan!

Att bli medlem i Ucklums Missionskyrka

Att bli medlem i Ucklums Missionskyrka är ett sätt att visa tillhörighet och att få bli delaktig. Att söka och möta Gud tillsammans med andra. Det är ett aktivt steg och beslut som var och en själv tar.

Genom att bli medlem visar du att du vill dela vårt uppdrag att ta emot och ge vidare Guds kärlek och förankra ditt liv i Guds ord och i bön. Ucklums Missionskyrka vill vara en gemenskap där vi tillsammans försöker ta ett socialt ansvar och dela evangeliet till alla åldrar.

Kyrkans praktiska verksamhet organiseras som en vanlig förening där du som medlem har rösträtt på församlingsmöten och årsmöten och bl.a. väljer en styrelse. Ekonomin klarar vi med gåvor, kollekt och bidrag. Ingen medlemsavgift tas ut.

Din person och det du kan bidra med är viktigt för att vi skall kunna göra skillnad i Ucklum! Vi behöver dig som vill dela den kristna gemenskapen och vi hoppas att du kan känna glädje och delaktighet i Ucklums Missionskyrka.

Ta kontakt

Funderar du på att bli medlem? Kontakta då vår församlingsledare Karin Jonsson, maila karin.jonsson@equmeniakyrkan.nu eller ring 073 311 88 51. Karin berättar gärna mer och besvarar dina frågor. Du kan också gärna kontakta någon av oss medlemmar, se under kontakt.