Om oss

Församlingens namn är Equmeniakyrkan Ucklum.

I detta informationsblad beskriver vi församlingen, varför vi finns och vad vi håller på med.

Våra tankar inför nuet och framtiden finns samlade i:

Mål och verksamhetsplan 2024

Equmeniakyrkan Ucklum vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. 

Vår målsättning är att:

 • Missionskyrkan skall vara en plats för Guds kärlek i Ucklum öppen och välkomnande för alla
 • Samlas till gudstjänst mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
 • Skapa goda möten och relationer genom respekt och lyhördhet för varandra
 • Ge tillfälle till samtal om livet och vår tro
 • Ha barn- och ungdomsverksamhet på kristen grund genom equmenia i Ucklum

Under 2024 vill vi:

 • Ha en församlingsledare anställd
 • Varje månad fira gudstjänst, samlas till andaktskvällar och samtalskvällar om livet och vår tro, t.ex. om kris-sorg-livsmod
 • Fortsätta utveckla församlingen och kyrkans verksamheter
 • Vara ett stöd för equmenia i Ucklum och dess ledare
 • Stötta och verka för goda relationer mellan kyrkans olika verksamheter samt dess olika arrangemang
 • Ha en Tillsammansdag med equmenia i Ucklum och församlingens vänner
 • Arbeta för goda relationer med andra kyrkor och församlingar i vår närhet
 • Sköta löpande underhåll av byggnader och tomt
 • Försöka minimera miljöbelastningen av våra resor, mat och konsumtion
 • Fortsätta bjuda in personer som inte är aktiva inom Missionskyrkan till våra olika verksamheter Ucklums Missionsförsamling fyllde 100 år 1983. Då skrevs denna historiska skrift:
Ucklums Missionskyrka finns med i den inventering av missionskyrkor och missionshus i Västra Götaland, som Stig Florén publicerade 2014.

Sammanfattning

Göteborg och Bohus 1Ucklumbönen

Tack Herre för den glädje
vi får känna i gemenskapen
med Dig och med varandra
Förlåt oss när vi rusar iväg
och inte lyssnar på Dig eller varandra
Hjälp oss att inte tappa modet
utan vila i tro och tillit till dig
Hjälp oss att dela vår tro
och låt vår kyrka vara en plats
för Guds kärlek i Ucklum.
Amen