Om oss

Ucklums Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan.

Ucklums Missionsförsamling fyllde 100 år 1983. Då skrevs denna historiska skrift:
Våra tankar inför nuet och framtiden finns samlade i:

Mål och verksamhetsplan 2021

Ucklums Missionsförsamling vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.


Vår målsättning är att:
• Missionskyrkan skall vara öppen och välkomnande för alla
• Samlas till gudstjänst mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
• Genom respekt och lyhördhet för varandra skapa goda möten
• Ge tillfälle till samtal om livet och vår tro
• Ha en barn- och ungdomsverksamhet på kristen grund genom equmenia i Ucklum


Under 2021 vill vi:
• Ha en pastor anställd
• Fira gudstjänst en gång i månaden
• Samlas till andaktskvällar
• Samtala om livet och vår tro en kväll i månaden
• Arbeta vidare med Församlingsutvecklingen
• Ha en tillsammansdag med equmenia i Ucklum och församlingens vänner
• På olika sätt stödja ledare i equmenia i Ucklum
• Stödja equmenia i Ucklum i arbetet med julmarknaden
• Stödja Zick Zack, Här möts vi och Vuxenscout i arrangemang av t.ex. café, föreläsningskvällar, konserter, aktiviteter och träffar med ”nysvenskar” eller andra natur- och kulturevenemang
• Arbeta för goda relationer med andra kyrkor och församlingar i vår närhet
• Sköta löpande underhåll av byggnader och tomt
• I så stor utsträckning som möjligt använda miljö- och Fair Trademärkta varor i våra aktiviteter
• Försöka minimera miljöbelastningen av våra resor, mat och konsumtion
• Bjuda in till körövning för att sedan sjunga vid några gudstjänster
• Arrangera en ”Inbjudningsträff” för personer som inte är aktiva inom missionskyrkan men som vi bjuder in för att visa vad vi gör
Ucklumbönen

Tack Herre för den glädje
vi får känna i gemenskapen
med Dig och med varandra
Förlåt oss när vi rusar iväg
och inte lyssnar på Dig eller varandra
Hjälp oss att inte tappa modet
utan vila i tro och tillit till dig
Hjälp oss att dela vår tro
och låt vår kyrka vara en plats
för Guds kärlek i Ucklum.
Amen