Om oss

Ucklums Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan.

Våra tankar inför nuet och framtiden finns samlade i:

Mål och verksamhetsplan 2022

Ucklums Missionsförsamling vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.


Vår målsättning är att:
• Missionskyrkan skall vara öppen och välkomnande för alla
• Samlas till gudstjänst mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
• Skapa goda möten genom respekt och lyhördhet för varandra
• Ge tillfälle till samtal om livet och vår tro
• Ha barn- och ungdomsverksamhet på kristen grund genom equmenia i Ucklum


Under 2022 vill vi:
• Ha en pastor anställd
• Varje månad fira gudstjänst, samlas till andaktskvällar och samtal om livet och vår tro
• Arbeta vidare med Församlingsutvecklingen
• Ha en tillsammansdag med equmenia i Ucklum och församlingens vänner
• Vara ett stöd för equmenia i Ucklum och dess ledare
• Vara ett stöd för kyrkans olika verksamheter samt dess olika arrangemang
• Arbeta för goda relationer med andra kyrkor och församlingar i vår närhet
• Sköta löpande underhåll av byggnader och tomt
• I så stor utsträckning som möjligt använda miljö- och Fair Trademärkta varor i våra aktiviteter
• Försöka minimera miljöbelastningen av våra resor, mat och konsumtion
• Bjuda in personer som inte är aktiva inom Missionskyrkan till en träff där vi visar vad vi gör
Ucklums Missionsförsamling fyllde 100 år 1983. Då skrevs denna historiska skrift:
Ucklums Missionskyrka finns med i den inventering av missionskyrkor och missionshus i Västra Götaland, som Stig Florén publicerade 2014.

Sammanfattning

Göteborg och Bohus 1Ucklumbönen

Tack Herre för den glädje
vi får känna i gemenskapen
med Dig och med varandra
Förlåt oss när vi rusar iväg
och inte lyssnar på Dig eller varandra
Hjälp oss att inte tappa modet
utan vila i tro och tillit till dig
Hjälp oss att dela vår tro
och låt vår kyrka vara en plats
för Guds kärlek i Ucklum.
Amen