Om oss

Ucklums Missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan.

I detta informationsblad beskriver vi församlingen, varför vi finns och vad vi håller på med.

Våra tankar inför nuet och framtiden finns samlade i:

Mål och verksamhetsplan 2023

Ucklums Missionsförsamling vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.


Vår målsättning är att:
● Missionskyrkan skall vara öppen och välkomnande för alla
● Samlas till gudstjänst mitt i det som är livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
● Skapa goda möten och relationer genom respekt och lyhördhet för varandra
● Ge tillfälle till samtal om livet och vår tro
● Ha barn- och ungdomsverksamhet på kristen grund genom equmenia i
Ucklum


Under 2023 vill vi:
● Ha en församlingsledare anställd
● Varje månad fira gudstjänst, samlas till andaktskvällar och samtalskvällar om livet och vår tro
● Fortsätta utveckla församlingen och kyrkans verksamheter
● Vara ett stöd för equmenia i Ucklum och dess ledare
● Stötta och verka för goda relationer mellan kyrkans olika verksamheter samt dess olika arrangemang
● Arbeta för goda relationer med andra kyrkor och församlingar i vår närhet
● Sköta löpande underhåll av byggnader och tomt
● Försöka minimera miljöbelastningen av våra resor, mat och konsumtion
● Fortsätta bjuda in personer som inte är aktiva inom Missionskyrkan till våra olika verksamheter
Ucklums Missionsförsamling fyllde 100 år 1983. Då skrevs denna historiska skrift:
Ucklums Missionskyrka finns med i den inventering av missionskyrkor och missionshus i Västra Götaland, som Stig Florén publicerade 2014.

Sammanfattning

Göteborg och Bohus 1Ucklumbönen

Tack Herre för den glädje
vi får känna i gemenskapen
med Dig och med varandra
Förlåt oss när vi rusar iväg
och inte lyssnar på Dig eller varandra
Hjälp oss att inte tappa modet
utan vila i tro och tillit till dig
Hjälp oss att dela vår tro
och låt vår kyrka vara en plats
för Guds kärlek i Ucklum.
Amen