Scouting för Vuxna

Träffas udda veckor på torsdagar om inget annat anges i programmet.

Börjar kl. 18.00 och slutar ca 20-20.30.

Terminsstart 3e februari. Vårens program: