Scouting för Vuxna

Träffas jämna veckor på torsdagar om inget annat anges i programmet. Börjar kl. 18.00 och slutar ca 20-20.30.

Programmet för våren 2020 

Uppstart ej satt ännu pga. Covid-19.