Scouting för Vuxna

Träffas jämna veckor på torsdagar om inget annat anges i programmet. Börjar kl. 18.00 och slutar ca 20-20.30.

Terminsstart 26 augusti. Höstens program: