Scouting för Vuxna

Träffas var tredje vecka på torsdagar om inget annat anges i programmet.

Börjar kl. 18.00 och slutar ca 20-20.30.

Kontaktperson Vuxenscout: Emelie Rosander 070 335 1355