Bön och nattvard

Tisdagar kl 18:00-18:30

En stilla stund med bön och nattvard. Vi ber för de böneämnen som kommit in den gångna veckan, firar nattvard utifrån en enkel ordning och sjunger någon sång tillsammans.