Nytt år – med gudstjänst!

Välkommen på gudstjänst söndag 5 januari. Peter pastorn predikar och vi firar nattvard. Kyrkfika efteråt. Van eller ovan gudstjänstbesökare – välkommen med!