Gudstjänst från Kyrkokonferensen

På söndag 27 september är det avslutningsgudstjänst från Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Du kommer till gudstjänsten via vår hemsida på söndag. Observera att den börjar kl 11.00.

Sofia Camnerin som nu slutar som biträdande kyrkoledare predikar och i gudstjänsten installeras de två nya biträdande kyrkoledarna, Joakim Hagerius och Karin Wiborn.