Samling vid krubban

Välkommen på gudstjänst via hemsidan på söndag 4e advent kl10.00. En gudstjänst för hela familjen med julens budskap i centrum med sång och musik. Peter pastorn berättar om vad det betyder att Jesus kommer till oss.