Missionsgudstjänst

Välkommen på gudstjänst via hemsidan på söndag 10 jan kl 10.00. Missionär Gunnel Jönsson predikar och Peter Rydén sjunger. Peter Andersson är mötesledare. Insamling till Equmeniakyrkans mission.