vingårdsarbetarens lön

Välkommen på gudstjänst via hemsidan på söndag 31 jan kl 10. Peter pastorn predikar om hur vi mäter utifrån Jesu liknelse om vingårdsarbetarna. Välkommen med!