Gudstjänd 28 feb

Välkommen med på gudstjänst sön 28 feb kl 10 via hemsidan. Peter pastorn predikar. Peter Rydén sjunger och Lena Björling är mötesledare.