Urban predikar!

Nu på söndag 14 mars kl 10.00 är du välkommen på gudstjänst via hemsidan. Urban Gustavsson predikar, Urban är pastor i Brokyrkan som är en pionjärförsamling som finns i Hässsleholmen ett av Borås mest utsatta områden. Christer Helander sjunger och är mötesledare.