Gudstjänst 18 april

Var med på gudstjänst via denna hemsida på söndag 18 april kl 10.00. Peter pastorn predikar utifrån Joh 10:1-10. Linda Zitka sjunger och Jennie Utbult är mötesledare.