Gudstjänst 2 maj

Välkommen på gudstjänst nu på söndag 2 maj kl 10.00. Som vanligt får vi säga i dessa tider via hemsidan. Peter pastorn predikar och IngaMaj Sandberg är mötesledare.