50gräns på söndag!

Välkommen till gudstjänst i kyrkan på söndag, och tänk att det är över ett halvår sedan vi kunde säga det senast. Peter pastorn predikar och Peter Rydén sjunger och är mötesledare. I kyrkan sitter vi med minst en meters mellanrum och det är då tillåtet att samla upp till 50 deltagare. Vi hänger inte av oss i kapprummet utan tar med eventuella ytterkläder till vår plats och trängs inte när vi går in och ut. Gudstjänsten sänds också via hemsidan www.equlricehamn.se