Får och människor

På söndag 20 juni kl 10.00 är du välkommen på gudstjänst i kyrkan. Peter pastorn predikar om det vad det hundrade fåret som kom bort säger om mitt värde som människa. JeanClaude Loubelo sjunger och IngaMaj Sandberg är mötesledare. max 50 deltagare och gudstjänsten sänds också via hemsidan.