Gudstjänst i kyrkan!

Välkommen på gudstjänst i Equmeniakyrkan på söndag 15 aug kl 10.00. Sång o bön och Peter pastorn predikar.