Gudstjänst med ljuständning

Välkommen på gudstjänst allahelgonasöndagen 7 nov. Det blir en gudstjänst med Ljuständning då vi minns de som fått hembud under året. Det blir också nattvardsfirande. Peter Andersson predikar och Lisen o Tyra Winborg sjunger tillsammans med Christer Helander. Kyrkfika efteråt. Vi börjar kl 10 som vanligt. Gudstjänsten webbsänds också via hemsidan.