Julfest med samling vid krubban.

Välkommen till kyrkan sön 19 dec kl 10.00. Peter Andersson
berättar. Små o stora sjunger julsånger. Julfika m m.