Missionsgudstjänst

Välkommen på gudstjänst på söndag 23 jan kl 10.00. Missionär Bertil Svensson besöker oss och predikar. JeanClaude Loubelo sjunger. IngMaj Sandberg är mötesledare. Kollekt till Equmeniakyrkans mission. P g a rådande restriktioner så är det 50gräns för deltagare med avstånd och inget kyrkkaffe.