Nytt försök-missionärsbesök!

Söndag 6 feb kl 10 är du välkommen på gudstjänst. Då gör vi ett nytt försök med Thailandsmissionärerna Gunilla o Vaesna Bun som besöker oss och informerar om deras kommande arbete (coronainställt förra gången). Peter pastorn predikar och Peter Rydén leder lovsång. Utgångskollekt till ”församlingens missionär”. P g a rådande restriktioner är det 50gräns för deltagare, inget kyrkkaffe och gudstjänsten webbsänds.