Pelle predikar 23 okt

Välkommen till gudstjänst söndag 23 oktober. Pastor pelle marklund som nyss avslutat sin tjänst i Donsö Missionsförsamling kommer och predikar. Lovsångsgruppen sjunger med oss. Jennie Utbult är mötesledare och det är barnens station Sönda. Kyrkfika efteråt.