David Norén predikar

Nu på söndag 13 nov kommer David Norén på besök. David har har varit pastor i Ulricehamn och arbetar nnumera som fängelsepastor. Maria o Erik Björling sjunger. Det blir barnens Station sönda och så kyrkfika efteråt. Gudstjänsten börjar kl 10.00 -välkommen!