Gudstjänst 20 nov

Nu på söndag kl 10.00 fortsätter Peter pastorn sin serie om 10 Guds bud. Denna gång blir det det andra och tredje budet som gås igenom -men, enligt den judiska och de första kristnas ordning så blir det Du ska inga andra gudar ha jämte mig och du ska inte missbruka herrens din Guds namn- Vad betyder detta för oss idag? Välkommen med.