Predikan på hemsidan – 10 Guds bud

Nu går det att lyssna på söndagens predikan på hemsidan igen. Då kan du bl a lyssna på den serie Peter  pastorn inlett om 10 Guds budord även om du missat gudstjänsten. klicka på ”Hör och se” och sedan på ”Lyssna på predikan”