Jul och nyår

Välkommen att fira gudstjänst på juldagen och nyårsdagen. På juldagen börjar vi kl 10. Christer Helander sjunger och Peter Andersson talar. Vi sänder gudstjänsten på youtube. Julfika.

På nyårsdagen börjar vi kl 16.00 och firar gudstjänst tillsammans med kyrkorna i Ulricehamn. Jan-Olof Broberg predikar. Peter Andersson är mötesledare..