Gudstjänst o lovsång

På söndag 29jan kl 10 kommer Andreas o Mathilda Malm leda oss i lovsång i gudstjänsten. Peter pastorn börjar närma sig mål i serien om 10 Guds budord – denna gång om sex -du ska inte begå äktenskapsbrott. Anna Trapp är mötesledare, vi firar nattvard (Självklart går det vara med i gudstjänsten utan att ta emot nattvard) och det är barnens Station sönda. kyrkfika efteråt. Van eller ovan gudstjänstbesökare -välkommen med!