Kören sjunger!

Välkommen på gudstjänst söndag 5 feb kl 10. Kören sjunger under Lena Björlings ledning, Peter pastorn predikar och Christer Helander är mötesledare. Barnens station sönda och kyrkfika efteråt. Efter kyrkfikat är det dags för församlingens årsmöte.