10 Guds bud går i mål

På söndag12 feb kl 10 firar vi gudstjänst och Peter pastorn avslutar sin serie om 10 Guds bud. Vi firar nattvard (givetvis går det bra att vara med utan att ta emot nattvarden) och det är barnens station sönda. Mats Bogren är mötesledare och det blir kyrkfika efteråt.