Gudstjänst med Brunnsnäs!

Välkommen på gudstjänst på söndag 26 feb här i Equmeniakyrkan tillsammans med Brunnsnäskyrkan! Martin Landgren predikar och Lovsångsgruppen medverkar. Peter Andersson är mötesledare och det är barnens station sönda. Kyrkfika efteråt.