Redan nu och ännu inte?

Välkommen till gudstjänst på söndag 5 mars, vi börjar kl 10 som vanligt. Peter pastorn kommer att predika utifrån Romarbrevet 8:22-25 om den kluvenhet en kristen faktiskt lever i, teologiskt beskriven som redan nu och ännu inte. -du får veta mer på söndag! Det blir barnens station sönda, vi firar nattvard och kyrkfika efteråt. Jennie Utbult är mötesledare.