Ingrid o Lisa sjunger

På söndag 19 mars kl 10 firar vi gudstjänst. Lisa Andersson och Ingrid Karlsson är med oss och leder i lovsång. Peter pastorn fortsätter att predika om redan nu och ännu inte. Vi firarnattvard och det är barnens station sönda. kyrkfika. Välkommen med.