Gudstjänst 16 april

Söndag 16 april kl 10 predikar Peter pastorn och Peter Rydén sjunger. Vi firar nattvard (givetvis går det bra att vara med utan att ta emot nattvarden). Charlotte Rydén är mötesledare. Det är barnens station sönda och kyrkfika efteråt. Välkommen med.