Gudstjänst 14 maj

Oavsett om du är van eller ovan gudstjänst besökare är du välkommen att vara med! I gudstjänsten firar vi nattvard och det går givetvis bra att komma till gudstjänsten utan att ta emot nattvarden. Peter pastorn kommer att predika om hur, var och varför vi ska be. mats Bogren ärmötesledare och efteråt är det kyrkfika. Start 10.00.