Gudstjänstgemenskap

På söndag 4 juni kl 10 är du återigen välkommen att dela gudstjänstgemenskapen i Equmeniakyrkan. Ovan eller van gudstjänstbesökare? Du är lika välkommen! Peter pastorn predikar. Sång o bön. Kyrkfika efteråt.