Peter pastorn tillbaka

Välkommen på gudstjänst söndag 13 aug kl 10.00. Peter Andersson är tillbaka efter semester och predikar om nådegåvorna. Sara Alfredsson är mötesledare. Det är nattvard(givetvis går det bra att vara med i gudstjänsten utan att ta emot nattvarden). Kyrkfika efteråt.