Från hörare till görare?

På söndag 20 aug kl 10 predikar Peter pastorn i gudstjänsten; ”Hur går man från att bli hörare till görare (kolla inJakobs brev 1:22-25 om du vill)? Peter Rydén sjunger och tar med oss i lovsång. Kyrkfika efteråt. Ny eller ony gudstjänstbesökare? -Lika välkommen!