Staffan predikar

Välkommen på gudstjänst sön 24 sept kl 10.00. Staffan Engblom predikar. Linda Zitka sjunger och Ingamaj Sandberg är mötesledare. Kyrkfika efteråt.