Hjärta för Ulricehamn 7-8 okt

Kyrkornai Ulricehamn välkomnar till en spännande helg 7-8okt. Välkommenmed på det som du tyckerkänns intressant.

LÖRDAG
10:00 -14:00 ”Barnens dag” – Utomhusaktiviteter för alla åldrar utanför
Ulricehamns kyrka.
13:00 ”Det bästa för Ulricehamn” – paneldebatt med
Elisabeth Dahgren, VD ByggArvid, Carolina Davidsson, kyrkoherde,
Sven Gardell, polis, Mattias Josefsson, (ober S), Fredrik Målberg, ordf
UIFK och Wiktor Öberg, ordf kommunstyrelsen (M) på Bogesunds hotell.
Fika finns att köpa.
15:00-17:00 Lek och grill på Lassalyckan för dig mellan 13-25 år.
19:00 Musikcafé i Pingstkyrkan med musiker från
Equmeniakyrkan.
SÖNDAG
10:00 Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan. Söndagsskola med teaterapan
Simon Klasson på bibeläventyr. Pizzalunch till
självkostnadspris.